Úvod

Kontrola zahrnuje veškeré aktivity, jejichž pomocí manažeři zjišťují, zda dosahované výsledky odpovídají výsledkům plánovaným.

Jedna rovina představuje jednoduchý proces, kterým se zjišťuje odchylka plánu od realizace, druhá krajnost chápe kontrolu jako podmnožinu řídící činnosti.

Mezi těmito dvěma (2) krajnostmi je celá řada metod / technik / postupů, které jsou v širším pojetí známy jako funkce kontroly.


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).