Úvod

Manažer je řídící pracovník, který má podřízené. Je nazýván vedoucí / náměstek / přednosta / ředitel / šéf / boss, atd. Manažerské funkce jsou typické činnosti, které manažer ve své práci vykonává. S kvalitou těchto činností souvisí prosperita celé společnosti / organizace.
Základní podmínkou úspěšného vykonávání manažerských funkcí je autorita. Tu tvoří soubor předpokladů, které jsou vrozené / získané.
S postupným rozšiřováním firmy se dostal manažer do situace, kdy není schopen podnik efektivně řídit a je nucen angažovat další vrcholové manažery.

Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).