3/ ROZHODUJÍCÍ FAKTORY ÚSPĚŠNÉ PRÁCE MANAŽERA


Kritické faktory úspěchu Critical Success Factors (CSF) se snaží a/ koncentrovat pozornost vedoucích pracovníků na ty stránky jejich práce, které pro ně mají zásadní význam a b/ výsledky využít pro celkové zlepšení činnosti firmy.


  • Koncepce "7 S" konzultační firmy McKinsey,
  • koncepce "kritických faktorů úspěchu" K. H. Chunga.