MANAŽERSKÉ FUNKCE


Frekventované manažerské funkce:

  • plánování – stanovení budoucích cílů / postupu, jak cílů dosáhnout,
  • organizování – zabezpečení a/ zdrojů (hmotných / finančních / lidských / aj.) a popřípadě b/ podmínek pro uskutečňování plánovaných činností,
  • výběr / rozmístění spolupracovníků - personální zajištění,
  • vedení lidí – zadání úkolů / instrukcí podřízeným spolupracovníkům,
  • kontrolaa/ ověřování souladu plánu / skutečností a b/ přijetí závěrů.

Příklad

Z důvodu zvýšení měsíční produkce prodeje jízdních kol (plán), musí {BB} umět a/ definovat potřeby tohoto záměru (organizovat) a b/ učinit konkrétní kroky, aby cíle bylo dosaženo (výběr a vedení nejenom lidí). V neposlední řadě musí být {BB} schopen všechny předešlé kroky c/ vyhodnocovat a případně d/ upravovat (kontrolovat).