ORGANIZACE ČASU MANAŽERA


Celkově

  • přestávky v práci se doporučují aspoň 5 minut v hodině
  • uvažujme každý den s časovou rezervou asi 10 %
  • vyjadřujte se stručně / výstižně / názorně slovem / písmem
  • informační filtr zajišťuje asistentka tříděním pošty / telefonů / návštěv
  • vytváříme souvislé bloky, 2 – 3 hodinové, pro náročné úkoly

Příklad

Majitel společnosti {BB} ví, že není možné pouze pracovat, proto do společných prostor umístil posilovnu, kde si zaměstnanci mohou odpočinout / relaxovat / komunikovat. Nikoliv na sociálních sítích!!!