2/ SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU


Každá firma (podnik) existuje ve svém vnitřním prostředí (je součástí většího systému (odvětví), tzv. ekonomického systému. Firma a/ obdrží určité vstupy, b/ přemění je a c/ přesune výstupy do vnějšího prostředí.


Jakákoliv firma (podnik) musí být chápána jako otevřený systém, který zahrnuje vazby se svým vnějším prostředím.


Výkonní manažeři pravidelně sledují vnější prostředí. V jejich silách není možnost prostředí změnit, mohou pouze reagovat / přizpůsobit se.


Příklad

V případě {BB} jsou vstupem nová / neseřízená jízdní kola. Tyto vstupy zaměstnanci konkrétními aktivitami přemění na výstupy a následně je nabídnou k prodeji na pobočkách.