Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Druhou situací, se kterou se majitel {BB} musel vypořádat, byl problém s kvalitou práce jednoho z nejlepších zaměstnanců.

Problém u zaměstnanec byl umocněn postupnou ztrátou motivace, kdy své neúspěchy vztahoval k abstraktním stavům, jako nedostatku štěstí / chuti / motivace. Obecně se situací neměl chuť nic zásadního dělat.

Majitel a zaměstnanec domluvili společný oběd, který snížil formálnost setkání a lépe navodil atmosféru důvěry.

Během posezení mu majitel navrhl, aby začal pracovat na nových zakázkách. Vyzdvihl jeho výborné výsledky uplynulých let včetně jeho obchodního talentu.

Na základě rozhovoru získal zaměstnanec pozitivní zpětnou vazbu, místo pohrůžek a nástinu možných sankcí.

Po dvouměsíčním úsilí pak skutečně získal kontrakt, který patřil mezi nejlepší v jeho dosavadní kariéře a společnost {BB} z něj profitovala několik let.