KONCEPCE „7 S“

Je uceleným rozborovým přístupem, založeným na stanovení / vzájemné podmíněnosti sedmi (7) významných faktorů:

  • strategie (strategy),
  • struktura (structure),
  • spolupracovníci (staffs),
  • systémy řízení (systems),
  • sdílené hodnoty (shared values),
  • styl manažerské práce (style),
  • schopnosti (skills).