MANAŽERSKÉ STYLY ŘÍZENÍ


  • Diktátor autokrat – vyžaduje přesné plnění úkolů, prosazuje důslednou / aktivní kontrolu, upevňuje kázeň, potlačuje samostatnost / iniciativu, eliminuje jiný názor / návrh.
  • Demokrat participativní styl, delegování pravomoci / komunikuje – vysvětluje / projednává / důvěřuje / uznává jiný názor / je zdvořilý / přívětivý / taktní / ohleduplný.
  • Liberál konzultativní styl – vychází z rovnoprávnosti / samostatnosti spolupracovníků / podněcuje náměty / rady / motivuje iniciativu.

Příklad

Spojení liberálního / demokratického stylu řízení využívá Jan Beger, majitel {BB}. Sní o možné aplikaci výlučně liberálního stylu i během vedení nejníže postavených zaměstnanců.