Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Na druhou stranu majitel připomněl, že si tuto pozici dotyčný manažer pobočky sám vybral a pokud chce i nadále pobírat konkrétní plat, bude muset svůj denní rytmus práci na pobočce přizpůsobit

Zároveň mu jako alternativní řešení nabídl jinou pozici ve firmě, která by nebyla časově tolik náročná.

Manažer dostal čas všechno si v klidu rozmyslet.

Vzhledem k tomu, že mu na místě, které zastával záleželo, rozhodl se požadavky majitele respektovat.

Na tomto příkladu je patrné, že nejvýše postavení zaměstnanci / manažeři / majitelé, ovládájí zásady asertivního chování.