SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU


Vstupy z VNĚJŠÍHO prostředí mohou zahrnovat a/ lidský prvek (jejich znalosti / dovednosti) a b/ kapitál.


Model vstup výstup