ZÁSADY PRÁCE MANAŽERA

  • Plán vlastní práce – přehled hlavních cílů / úkolů / termínů.
  • Rozdělení úkolů podle důležitostipriority
  • Podíl koncepční / operativní práce (tvůrčí / rutinní). U CZ top manažerů 20 – 25 % času, svět 40 – 50 %.
  • Práce s "time" aplikacemi (diář, ToDo listy, ...) – rámcové úkoly, pořadí dle důležitosti, 1/2 hodina věnovaná plánu úkolů přináší úsporu 2 – 3 hodin.
  • Stanovení minimálního programudenní úkoly, které musíme bezpodmínečně splnit.
  • Umění odpočívat - "příliš pracující manažer vytlačuje myslícího manažera"

Příklad

V {BB} využívají webovou aplikaci Jira Software, ve které si manažeři zaznamenávají úkoly včetně časové vytíženosti a termínu splnění. Majitel některé úkoly deleguje a má plnou kontrolu nad probíhajícími aktivitami.