MANAŽERSKÉ FUNKCE


Pro výše popisovaných pět (5) funkcí je společné, že jimi prostupují tzv. průběžné manažerské funkce, tj.:

  • analýza řešených problémů (analysis),
  • rozhodování (decision making),
  • realizace (resp. implementace) včetně koordinace (implementation, cooordination).

Příklad

Manažeři {BB} analyzují plán / prodejnost sortimentu / výkonnost prodejců / kontrolní mechanismy.
Rozhodují o a/ podobě plánu, b/ kterou značku jízdních kol budou upřednostňovat, c/ systému způsobu servisu, d/ vhodnosti systému kontroly.
Koordinují pracovníky, jejich způsob komunikace se zákazníky apod.