KONCEPCE "KRITICKÝCH FAKTORŮ ÚSPĚCHU"


Za "kritické faktory", které výrazně ovlivňují prosperitu firmy, se považují:

  • strategie zdůrazňuje se a/ výrazná podnikatelská orientace, b/ obliba u zákazníků a c/ schopnost čelit konkurenci.
  • lidské zdroje zahrnují správnou volbu / zajištění spolupracovníků (v kvalifikační / profesní struktuře). Takto vytvořený kolektiv je největším a dlouhodobě fungujícím kapitálem podniku.
  • operační systém souhrn přístupů / metod / prostředků, které lidem pomáhají zabezpečovat transformaci podnikových zdrojů na efektivní výsledky podnikatelské činnosti (přeměna vstupů na účelné výstupy).

Příklad

V {BB} jsou schopnosti servisních techniků přeměňovány na kvalitní služby v podobě servisu jízdních kol. Výstupem je konkrétní číslo za konkrétní rok.