1/ MANAŽERSKÉ FUNKCE


Typické činnosti / funkce manažera:

  1. manažer kvality vyhodnocování výsledků kvality / zjišťování příčin nekvality / zajišťování interních auditů,
  2. manažer logistiky organizace logistických procesů / komunikace se zákazníky,
  3. produktový manažer analýza potřeb zákazníků / návrhy na zvýšení prodejů,
  4. projektový manažer sestavení projektového týmu / definování dílčích cílů / určení odpovědností za plnění úkolů,
  5. finanční manažer sestavení ročních plánů / rozbor hospodářských výsledků / návrhy daňové optimalizace,
  6. výrobní manažer implementace strategie společnosti / rozvoj a hodnocení pracovníků apod.