1/ MANAŽERSKÉ FUNKCE


Typické činnosti / funkce manažera:

A/ manažer kvality vyhodnocování výsledků kvality / zjišťování příčin nekvality / zajišťování interních auditů,

B/ manažer logistiky organizace logistických procesů / komunikace se zákazníky,

C/ produktový manažer analýza potřeb zákazníků / návrhy na zvýšení prodejů,

D/ projektový manažer sestavení projektového týmu / definování dílčích cílů / určení odpovědností za plnění úkolů,

E/ finanční manažer sestavení ročních plánů / rozbor hospodářských výsledků / návrhy daňové optimalizace,

F/ výrobní manažer implementace strategie společnosti / rozvoj a hodnocení pracovníků apod.