ORGANIZACE ČASU MANAŽERA


Přehled o účelném využití času poskytuje rozbor snímků pracovního dne – alespoň 1 × ročně zaznamenávat / analyzovat činnosti dva (2) týdny.


Analýza "zlodějů času" (příčiny časové tísně):

  • mnoho drobných úkolů (operativa), najednou
  • dlouhé porady / jednání / schůzky
  • hovory / nepřiměřená četnost / délka
  • mnoho návštěvníků (neohlášení)
  • chybějící / opožděné informace
  • nedostatky v delegování pravomoci / odpovědnosti
  • pomalé čtení slovo od slova namísto smyslu celé věty / strany