KONCEPCE „7 S“

Spolupracovníci – lidé, kteří se rozhodovací / výkonnou činností podílejí na realizaci manažerských funkcí.

{BB} se od svého založení neustále rozrůstá, nyní má několik desítek zaměstnanců.

Systémy řízenípostupy / metody / techniky manažerské práce. Usnadňují zhodnocení znalostí / zkušeností / dovedností pro plnění jejich funkčního poslání v činnosti firmy.

Odpovědnost za obchod {BB} má vždy vedoucí dané směny.

Sdílené hodnoty – dávají základní orientaci pro sociální / hospodářské / kulturní poslání činnosti kolektivů firmy. Spoluvytvářejí motivační prostředí.

V {BB} se může servisní technik / prodejce vypracovat na vyšší pozici. TOP management ho podporuje.