POSTAVENÍ MANAŽERA V ORGANIZACI


Obvykle se manažeři rozdělují do tří (3) úrovní:

  • nejnižší – první stupeň, manažeři první linie, low:
    (Vedoucí dílen, kteří mají přímo pod sebou jednotlivé servisní techniky, přidělují práci / kontrolují výstupy. Postavením jsou o stupínek nad zaměstnanci.)
  • střední – druhý stupeň, manažeři druhé linie, middle:
    Velmi početná / rozmanitá skupina řídících pracovníků. Největší podíl spočívá v poskytování / získávání informací. (40 % jejich pracovního času – přidělování práce / zjišťování stavu objednávek, ...)
  • vrcholová (nejvyšší stupeň, top [MANAGEMENT]):
    Usměrňují / koordinují všechny činnosti, vytvářejí hospodářskou / obchodní politiku firmy. (Volba hlavních značek jízdních kol na novou sezónu, zvýšení působnosti na trhu s běžeckým vybavením.)