USPOŘÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU


Dobře uklizený pracovní stůl zvyšuje efektivitu práce. Naopak chaos vyvolává pocit stresu.


Správné uspořádání pracovního stolu:


  1. Počítač nastavte přímo proti sobě do vzdálenosti 50 – 70 cm. Měl by být v úrovni očí, využijte speciální stojany.
  2. Předměty nejčastější potřeby (telefon / tužky / diář, ...) mějte seřazeny na své dominantní straně.
  3. Předměty denní potřeby mají své místo na stole, ostatní ukliďte do šuplíku / skříňky

Reflex: Jak uspořádat pracovní stůl [online]. c2019:  www.reflex.cz