KONCEPCE „7 S“


Styl manažerské prácetypický způsob jednání TOP managementu při uplatňování manažerských funkcí.

Příklad

Důraz na včasné plnění úkolů, důsledné / přesné vedení záznamů / timemanagement / sebevzdělávání.


Schopnosti – soubor znalostí / schopností / dovedností / návyků lidského prvku.

Příklad

{BB}přesný postup pro servis odpružených vidlic jízdních kol, který umí aplikovat hlavní servisní technici.