DOVEDNOSTI / CHARAKTER MANAŽERSKÉ PRÁCE


Dovednosti:

  • koncepční: schopnost koordinovat / integrovat všechny zájmy / aktivity podniku. Jde o schopnost vidět podnik jako celek. (Vnímání cyklistiky jako hlavní přednosti společnosti {BB} jako klíče k uspokojení zákazníka.)
  • lidské: schopnost pracovat / pochopit / motivovat ostatní spolupracovníky (jednotlivce / skupiny). (Empatie vůči spolupracovníkům a otevřené řešení jejich problémů.)
  • technické: schopnosti používat postupy / techniky / znalosti specializovaných útvarů. (Každoroční školení o nových trendech v cyklistickém sportu.)