4/ OSOBNOST MANAŽERA


"Kvalifikovaný manažer – iniciátor prosperity podniku".


Úlohou manažera je přimět zaměstnance k dosažení vytyčených cílů. Ke splnění musí mít prvotně vlastnosti, které jsou vrozené / získané:

  1. Potřeba řídit Lidé, kteří chtějí řídit ostatní a důvodu racionálního uspokojení, se stávají úspěšnými manažery.
  2. Potřeba moci Dobrý manažer musí mít silný vliv na ostatní. Aplikuje se autorita / znalosti / zkušenosti / dovednosti.
  3. Schopnost vcítit se (empatie) Cit / pochopení pro prvky vnímaného / vnějšího okolí (protihráči / zaměstnanci, ...)

Příklad

Majitel {BB} rozděluje na konci každého roku vždy část zisku společnosti nejaktivnějším zaměstnancům jako motivaci pro další roky.