6/ DLP

DLP / 02

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.


Úkoly

  1. Popište schematicky (graf / obrázek) strukturu [MANAGEMENTU] Vaší společnosti s důrazem na sekvenční řazení funkcí / pozic. 1, 2
  2. Vymezte organizaci času jednoho (1) dne firmního manažera (časový harmonogram / vykonávané činnosti apod.) – chronometráž. 1, 2
  3. Stanovte firemní koncepci „7S“. 1, 2