MANAŽERSKÉ STYLY ŘÍZENÍ


Zásadní přístupy

  • Rozlišovat podstatné / nepodstatné – smysl pro priority.
  • Hospodařit s časem, snižovat časové ztráty – timemanagement.
  • Pozornost lidem i v osobních problémech, delegovat rutinní problémy / úkoly.
  • Nepřeceňovat své zásluhy.
  • Nepodceňovat spolupracovníky.

Úroveň sebekontroly u manažera prokazuje vyspělost osobnosti.
Sebekontrola pramení z pocitu odpovědnosti vůči sobě i okolí (vnitřní / vnější).

Příklad

V případě zjištění zásadní chyby zaměstnance je v {BB} povinností porozumět problému z obou stran. Dle míry "zavinění" se přijímají konkrétní nápravná optření.