ZÁSADY VEDENÍ PORAD


  • výběr pouze zainteresovaných účastníků – ani mnoho, ani málo
  • přesným začátkem zvyšujeme ukázněnost, dáváme najevo zdvořilost
  • mnohomluvné účastníky omezíme limitem (3 minuty)
  • optimální trvání 1 – 2 hodiny (únava / rozptýlení pozornosti), jinak přestávky

Závěr výsledky / úkoly / včasný zápis (ihned nebo do 2 dnů)


Příklad

Vedení společnosti {BB} směřuje porady vždy na pondělí od 10:00 do 11:00. Během nich je věnován prostor možným návrhům na inovace, diskuzím o novinkách na trhu apod.