Úvod

Pátá (5) přednáška se bude věnovat činnostem, kterými lze zvládat krizové situace.

Přednáška se zabývá a/ systémy předcházející krizím, b/ krizovým plánem, c/ managementem existující krize a d/ zásadami krizové komunikace.

Pohled na krizi stále obecný, kdy je příčinou krizové situace jakákoliv mimořádná událost.

Charakterizujeme si ekonomické povahy / způsoby zvládnutí.