SROVNÁNÍ BĚŽNÉHO / KRIZOVÉHO ŘÍZENÍStandardní řízení Krizové řízení
Kontrola
 • pravidelně přes jednotlivé úrovně řízení.

Je stanoveno:

 • jak vypadá překonání krize,
 • časový horizont řešení,
 • řešitel provádí kontrolu a překládá vyhodnocení situace.
 • řešitel nectí hierarchické úrovně, ale 
  vztah člověka k úkolu.
Přístup manažerů
 • každý je odpovědný za svou oblast,
 • řídí především své přímé podřízené.
 • aktivní ke všem lidem,
  kteří jsou nápomocniřešení
  krize bez rozdílu úrovně.
 • důraz se klade na odstranění příčin problémů.