MANAGEMENT EXISTUJÍCÍ KRIZE


3/ Komunikace

  • kolektivní komunikace – obecně je třeba komunikaci posílit
  • posílení individuální komunikace se všemi stupni (nejen s přímými spolupracovníky)

4/ Kolektivní rozhodování

  • omezit na minimum, v případě krize je třeba přejít spíše k autoritativním způsobům řízení