KRIZOVÝ PLÁN


3/ ETAPATrvalý tlak


  • Po dosažení výsledků z předchozích etap nesmí klíčoví nositelé polevit / přestávat s tlakem (v okamžiku odvrácení prvotních dopadů / nastartování nápravy).
  • Je nutno provádět:
    • průběžné hodnocení podle krizového plánu (je třeba téměř denně vyhodnocovat plnění jednotlivých opatření / předem stanovených kritických hodnotících bodů),
    • souhrnné hodnocení výsledků krizového řízení po 100 dnech.