5/ ZÁSADY KRIZOVÉ KOMUNIKACE


  • Krize je "událost", jejíž důsledky bezprostředně ohrožují existenci podniku.
  • "událost" přitahuje zájem sdělovacích prostředků (veřejnosti / státních orgánů / lovců senzací / skandálů).
  • Negativní publicita poškozuje dobré jméno podniku.
  • Novináři vědí o krizi dříve než orgány krizového řízení / management firem, kterých se událost týká.
  • Krize byly / jsou / budou, proto je nutné s nimi počítat / předvídat je / připravit se na ně.
  • Součástí přípravy je i připravenost vést krizovou komunikaci.