MATICE ŘEŠENÍ KRIZE V PODNIKU


  • Pro každou krizi je třeba najít odpovídající řešení (nedostatek prostředků na zásoby vyžaduje získání provozního úvěru),
  • zjednodušit představu o možných řešeních krize umožňuje následující matice,
  • její funkce je založena na dvou (2) faktorech, kterými jsou pravděpodobnost, s jakou může krizová situace nastat / velikost účinku na daný subjekt,
  • platí, že čím a/ vyšší je pravděpodobnost a b/ větší je možný dopad, tím propracovanější / promyšlenější by měla být řešení krize.