ZÁSADY KRIZOVÉ KOMUNIKACE


Krizová komunikace odpovídá na otázky:

  • Co nejhoršího se může stát?
  • Jaká je nejpesimističtější varianta dalšího vývoje?
  • K jaké mezi může dojít vývoj nastupující krize?
  • Jaké mezní důsledky může přinést vývoj situace bez zásahu?
  • Kdy a jak začít s krizovou komunikací?
  • S kým / v jakém pořadí komunikovat?
  • Co komu sdělit?
  • Co to udělá s podnikem?
  • Jakou reakci od oslovených komunikačních partnerů lze očekávat