1/ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ


Krizové řízení je charakterizováno:


  • naléhavosti řešení problémů (faktor času),
  • kruhové závislosti problémů (jeden problém vyvolává druhý následně třetí problém způsobuje problém první = dominový efekt),
  • rozložení řídících vazeb (neexistence konstruktivní spolupráce mezi manažery z důvodu rozdílných přístupů k řešení problému).