KRIZOVÉ ŘÍZENÍ


Krize podniku

= narušení rovnováhy, které může ohrozit dosahování cíle podniku / vést k ohrožení další existence.Krize má za následek:

  • ztrátu disponibilního zisku,
  • nedostatek výrobních prostředků,
  • částečnou / úplnou ztrátu funkčnosti.