KRIZOVÝ PLÁN


4/ ETAPARestrukturalizace / návrat ke standardnímu řízení


  • V této etapě jde o:
    • strategický řez firmy (definování strategických tržních segmentů / jejich dlouhodobé atraktivity / definování strategického sortimentu / rozpracování detailní marketingové strategie),
    • změnu fungování organizace s orientací na trh (stávající / nový) (optimalizace výrobního sortimentu / analýza nákladů jednotlivých procesů / činností / optimalizace řízení výroby / průběh vyřizování zakázky),
    • návrat ke standardnímu stylu řízení (opětovné navrácení chodu podniku / optimalizace).