KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU


K zásadním činnostem při krizovém řízení podniku patří:


  1. zajištění počátečního kapitálu pro revitalizaci činností (vložení prostředků do nejefektivnější výroby, která pomůže s generováním dalších prostředků),
  2. destrukce starých řídících vazeb (změna řídícího systému – odstranění chybujících manažerů),
  3. důraz na prognózování cash-flow očištěného od rizika (při nedostatku prostředků je potřeba vrácení prostředků do firmy – nelze mít dlouhé splatnosti pohledávek),
  4. tvrdé rušení tradičních nákladů nezvyšujících hodnotu produkce (administrativa / managementu).