KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU


K zásadním činnostem při krizovém řízení podniku patří:


  1. radikální kroky pro odhalení vnitřních rezerv (možnost produkce velmi efektivního výrobku, přínos zisku),
  2. hodnocení výsledků pouze podle čísel (omezení přísunu subjektivních informací / hodnocení),
  3. po přechodnou dobu razantní personální politika bez výjimek (omezená míra při přihlížení ke složitějším sociálním případům),
  4. zavedení interních standardů (přísné normování / zefektivnění práce).