TYPICKÉ PŘÍČINY KRIZOVÉHO STAVU


  • nereálný business plán – podnik investoval do nové produkce, bez poptávky.
  • omezení / zastavení investic z důvodu vhodného prodeje současné produkce (snížení cen / pokles zisku podniku – nemá dostatek provozních prostředků),
  • prodej ziskové části podniku (zbydou méně efektivní provozy – podnik blíží krizi).