3/ KRIZOVÝ PLÁN


1/ ETAPAVyhlášení krizového stavu / zajištění pořádku


  • Potřeba chtít krizi řešit.
  • Etapa založena k:
    • vytvoření atmosféry důvěry,
    • vybudování pracovních týmů,
    • provedení hrubé analýzy (situace v oblastech struktury / šíře výrobků / struktury zákazníků / organizace / likvidity),
    • uplatnění krátkodobých opatření, která upřednostňují likviditu (hotovostní úhrady).