CONTROLLING


Controlling

= kontrolní systém, který se zabývá vnitřní situací podniku (financemi / vztahy s věřiteli / konkurencí / státními orgány).

  • Pomáhá managementu usměrňovat chod firmy k plánovaným cílům,
  • provádějí ho specializovaní pracovníci firmy / externí firma,
  • zabraňuje nečekaným negativním jevům / prevence (šikana / nátlak),
  • včas varuje na možná nebezpečí (finance / obchod / legislativa / konkurence, ...).

Strategický controlling = formulace strategických cílů podniku (3 a více let).

Operativní controlling = zjišťování odchylek při plnění firemních cílů (1 rok či méně).