ZÁSADY KRIZOVÉ KOMUNIKACE


  • Předmětem krizové komunikace je sdělování informací:
    • mezi prvky systému krizového řízení (IZS / management),
    • veřejnosti / mediím / odborníkům / orgánům činným v trestním řízení,
    • okolí firmy / zaměstnanci firmy / jejich rodinní příslušníci (potenciální či již reálně existující hrozba krize).