KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU


K zásadním činnostem při krizovém řízení podniku patří:


  1. identifikace skutečných příčin krize (mimořádná událost – chybné rozhodnutí managementu – investice do výstavby hudební haly),
  2. jmenování krizového managementu (krizový tým podniku / soudem jmenovaný insolvenční správce),
  3. krátkodobá centralizace pravomocí (veškeré rozhodování managementu převezme krizový tým / 1 krizový manažer),
  4. realizace komplexu ozdravných opatření (ukončení neefektivních výrob / prodej nepotřebného majetku).