SROVNÁNÍ BĚŽNÉHO / KRIZOVÉHO ŘÍZENÍStandardní řízení Krizové řízení
Odpovědnost
  • plyne z organizačního uspořádání
  • funkčního zařazení
  • plyne ze vztahu úkol – hlavní nositel
  • řešitelé krize jsou zbaveni standardního řízení
  • krizové oblasti jsou řešeny odděleně
Odměny a sankce
  • plynou z metodiky odměňování a hodnocení
  • přímo vázány na jednotlivé úkoly
  • v případě selhání se změní řešitel úkolu