SROVNÁNÍ BĚŽNÉHO / KRIZOVÉHO ŘÍZENÍStandardní řízení Krizové řízení
Postup
 • stanovení strategie
 • stanovení cílů
 • určení tzv. nositelů úkolů
 • vytvoření organizačního
  rámce
 • zjištění hlavních příčin krize
 • krizový plán
 • zajištění koordinace
 • vyhlášení výjimečného stavu
 • vtažení všech schopných lidí na všech
  úrovních bez rozdílu
 • definování, co je krizí zasaženo
 • stanovení hlavního nositele řešení
Komunikace
 • dodržování hierarchie,
 • předávání informací
  přes stupně řízení.
 • přímá komunikace řešitelů krize,
 • komunikační vazby dle potřeby.