MANAGEMENT EXISTUJÍCÍ KRIZE


5/ Delegování pravomocí

  • záleží na okolnostech
  • nezbytné omezit rozhodování původního managementu na minimum

6/ Poradenské organizace

  • k využití externích poradců (auditor / daňový poradce / znalec / advokát) je třeba přistupovat obezřetně
  • nutno zjistit očekávané náklady ve vztahu k výstupům / informační kvalitě poskytovaných služeb