KRIZOVÉ ŘÍZENÍ


Nutnost:


  1. vyhledat klíčové manažery pro vyvedení firmy z krize (uvnitř podniku z předem připravených manažerů / najmout specialistu z vnějšku),
  2. rychle rozhodovat na základě minima podkladů (podklady musí být přesné / kvalitní / nedostatek času pro hluboké analýzy),
  3. stanovení jasných podmínek / pravomocí / kompetencí / odměn (vhodné způsoby motivace pro podřízené),