KRIZOVÝ PLÁN


2/ ETAPAZastavení pádu


 • Obsahem je:
  • eliminaci ztrátových výrobků / zákazníků (ukončíme dodávky zákazníkům, kteří nedodržují splatnosti faktur / zkrácení splatnosti),
  • zlepšení organizačního uspořádání (zkrácení rozhodovacích toků / delegování úkolů na nižší složky),
  • zkvalitnění zpracování zakázky, (situace v oblastech struktury / šíře výrobků / struktury zákazníků / organizace / likvidity),
  • zapojení lidí (odstranění hierarchie / delegování maxima úkolů z úrovně vrcholového managementu),
  • centralizované řízení likvidity (cash-flow) (zpracování krizového rozpočtu).