2/ SYSTÉMY PŘECHÁZENÍ KRIZÍM


Interní audit

= nezávislý kontrolní / hodnotící útvar v rámci firmy, cílem je poskytovat poradenství pro vedení podniku.


Základní úkoly interního auditu:

  1. provádění permanentní analýzy podniku (finance / zisk / materiál / ...),
  2. předkládání návrhů / doporučení / opatření vrcholovému vedení,
  3. sledování / korekce / kontrola na všech úrovních podniku,
  4. informování vedení podniku o zjištěných odchylkách / anomáliích,
  5. vyhodnocování využití disponibilních zdrojů (finance / lidských zdroje / technika / technologie / čas / ...).