4/ MANAGEMENT EXISTUJÍCÍ KRIZE


1/ Místo zahájení změny

  • nahoře – začíná se vždy u top managementu
  • na střední úrovni – dílčí řešení, pokud je vrcholové řízení v pořádku
  • dole – časově na závěr / individuálně

2/ Stupně řízení

  • řídíme o 1 stupeň níže / kontrolujeme až o 2 stupně níže
  • můžeme řídit o více stupňů – níže (bezprostřední podřízené informujeme) / nahodile / cíleně kontrolujeme i nižší stupně (řadového údržbáře)