ZÁSADY KRIZOVÉ KOMUNIKACE


Cílem krizové komunikace je:

  • uvolnit správné informace ve správný čas a na správném místě (včasné / hodnotné / důvěryhodné / přesvědčivé),

a tím dosáhnout:

  • včasnost / připravenost celého systému pro krizového řízení,
  • redukovat nejistotu / přispět k zajištění "efektivního" chování (veřejnosti / podřízených / členů rodiny /zaměstnanců firmy),
  • zabránit vzniku paniky / posilovat víru v budoucnost,
  • zabránit / zmírnit rozsah negativní publicity poškozující integritu / dobré jméno dotčené firmy.